Instalacja WL

Biały montaż

Kolektory

Rurociąg Preizolowany

Odwodnienie system HDPE

Hydrant

Rozdzielacz CWU, CO

Rurociąg podlewania zieleni

Instalacja podposadzkowa CWU, CO

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Podłogówka

węzeł chłodu 218 kW