Kotłownia 45 KW

Pomieszczenie socjalnie

Rurociąg Preizolowany

Kanalizacja tłoczna HDPE

Rurociąg CO, CWU,

Rozdzielacz CWU, CO

Centralne ogrzewanie hala produkcyjna

Instalacja sprężonego powietrza

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Wentylacja mechaniczna

Instalacja WL

Biały montaż